จองของที่ระลึก

ของที่ระลึกงานครบรอบ 100 ปี ประกอบไปด้วย เสื้อ 100 ปี จำหน่ายตัวละ 250 บาท และกระเป๋าผ้า จำหน่ายใบละ 100 บาท...

รายชื่อจองของที่ระลึก

สามารถตรวจสอบรายชื่อจองของที่ระลึก ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านตาอุด ....

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน ของที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ...

โรงเรียนบ้านตาอุด

โรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามคำสั่งของนายอำเภอห้วยเหนือ โดยให้ นายพิมเสน ติลารัตน์ ปลัดอำเภอและนายนิล อุตมะ กำนันตำบลตาอุดเป็นผู้ดำเนินงานประสานในการจัดตั้งในระยะเริ่มแรกใช้ศาลาวัดบ้านตาอุด เป็นสถานที่เรียน โดยมีพระภิกษุหม่อง คำตา เป็นครูผู้สอน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2463 ...

โรงเรียนบ้านตาอุด

โรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามคำสั่งของนายอำเภอห้วยเหนือ โดยให้ นายพิมเสน ติลารัตน์ ปลัดอำเภอและนายนิล อุตมะ กำนันตำบลตาอุดเป็นผู้ดำเนินงานประสานในการจัดตั้งในระยะเริ่มแรกใช้ศาลาวัดบ้านตาอุด...

ภาพกิจกรรม

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านตาอุด
ม.1 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร : 062-9964695
E-mail : info@ta-ud.ac.th

รับข่าวสารจากเรา