วัตถุประสงค์

โรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ได้ดำเนินการพัฒนา สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้บริการชุมชนในเขตบริการและนอกเขตบริการ มาเป็นเวลา ครบ 100 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า และผู้นำชุมชนได้มีมติให้จัดงานครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านตาอุด วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญครั้งนี้ด้วย ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยผลดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายประสพกับความสำเร็จ ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน

โรงเรียนบ้านตาอุด

โรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านตาอุด ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามคำสั่งของนายอำเภอห้วยเหนือ โดยให้ นายพิมเสน ติลารัตน์ ปลัดอำเภอและนายนิล อุตมะ กำนันตำบลตาอุดเป็นผู้ดำเนินงานประสานในการจัดตั้งในระยะเริ่มแรกใช้ศาลาวัดบ้านตาอุด...

ภาพกิจกรรม

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านตาอุด
ม.1 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร : 062-9964695
E-mail : info@ta-ud.ac.th

รับข่าวสารจากเรา